Wie zijn wij

Bart Hudepohl

De afgelopen 17 jaar heb ik in het onderwijs gewerkt als docent lichamelijke opvoeding. Dit heb ik met veel plezier gedaan, alleen wist ik dat ik dit niet tot mijn pensioen zou willen doen.

Hierdoor ben ik in augustus 2022 gedeeltelijk gestart met werken voor mijn vader om me te oriënteren op zijn bedrijf. Dit beviel zo goed, dat ik vanaf januari 2023 volledig werkzaam ben voor Job Assist, met de intentie om het op termijn over te nemen. 

Vanuit mijn werk als docent was ik altijd bezig om kinderen verder te helpen om het maximale uit zichzelf te halen en te geloven in hun eigen kunnen. Nu heb ik ook de kans om mensen te helpen met hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Juist het helpen en de extra aandacht maakt het nog mooier en onderscheidt ons ook.

Ben Hudepohl

Na jarenlang in het speciaal onderwijs, de gemeentelijke politiek en in het bedrijfsleven actief te zijn geweest, heb ik mijn passies gebundeld en ben ik in 2010 met Job Assist, detachering en advisering, gestart.

Naast de reguliere detachering richt Job Assist zich met name op medewerkers die een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Juist voor hen vormt extra aandacht een steun in de rug. Daarom is het niet verwonderlijk, dat Job Assist zowel het belang van de medewerker als dat van de inlener koestert.

Job Assist is daarmee ook het pak dat voor mij als gegoten zit, en ga ik hiermee graag door zolang ik kan.