Welkom bij Job Assist

Persoonlijk maatwerk is bij detacheren dé sleutel tot succes. Job Assist kent de medewerker en de inlener. Ons persoonlijk contact zorgt er voor dat inlener én medewerker zich vertrouwd voelen bij Job Assist..

Job Assist levert maatwerk.